Datum:
Septembar, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
“Čelebić agrar” d.o.o.
Lokacija:
Kotor, Crna Gora

Glavni projeklat CSNU i EMP – Plantaža maslina - faza I i II

Na lokalitetu Vranovići , opština Kotor, kompanija Čelebić je formulira zasad maslina na površini od 157 Ha. Predviđen je sistem zaljevanja “kap po kap”. Osim cijevnog razvoda i ventila sistem se sastoji od rezvervoara za vodu, pumpnih stanica, pripreme vode o ostale potrebne infrastrukture. Naš zadatak je bio da isprojektujemo sistem automatke koji će omogućiti lokalno upravljanje, ali i centralni sistem za uprvaljanje (SCADA), koji omogućuje daljinsko praćenje i komandovanje.