Datum:
April, 2018
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
JZU Klinički centar Crne Gore
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)

Izrada glavnog projekta BMS i EMP za Kliniku za mentalno zdravlje u saradnji sa Sienersys

Predmet projekta je BMS i EMP za Kliniku za mentalno zdravlje u Podgorici.
Projektovani nadzorno – upravljački sistem koncipiran je tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom) 

Organizacija CSNU (Centralnog sistema za nadzor i upravljanje) zasnovana je na principu distribuiranog sistema mikroprocesorskih automatskih stanica (kontrolera).
Prednosti ovakvog sistema su:
– Centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu
– Trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta
– Blagovremeno upozorenje za potrebe servisiranja opreme na bazi brojača časova rada
– Generisanje baze podataka o radu sistema neophodnih za tehno-ekonomske analize
– Mogućnost korišćenja programskih paketa za uštedu energije pri radu sistema
– Smanjenje radne snage
– Periodično uključenje pumpi ili ventilaotra u dužem periodu kada oni ne rade po tehnološkim zahtjevima u cilju njihove pogonske spremnosti za rad
Projektovano rešenje je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.