Datum:
Decembar, 2015
Vrsta radova:
Izvodjenje / Projektovanje
Klijent:
Hydro-Construct GesmbH
Lokacija:
Buyuksu Dam, Bolu, Turska"

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Air-Inflatable Rubber Dam) PUSULA IMAR kao i izrada upravljačkog ormara

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale na rijeci u Bursi, Turska. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.
Izrada upravljačkog ormara za upravljanje sa gumenom branom.  Izvršeno je povezivanje elemenata automatike kao i izrada softvera za PLC i HMI (Allen-Bradley). Funkcija sistema je da održava stabilnim nivo akumulacije u zadatim parametrima. Akumulacija jezera služi za napajanje hidroelektrane.