Operatorski
Paneli
(HMI) i PC Paneli

Oprema za nadgledanje i podešavanje procesnih parametara, sa visokim stepenom IP i IK zaštite, za rad u teškim industrijskim uslovima ali i manje zahtjevnim sredinama. Ergonomski dizajn kao i širok izbor ekrana u različitim veličinama korisniku omogućavaju laku operativnost sistemom.

 

Programabilni
Logički
Kontroleri (PLC)

Programabilni kontroleri za industrijsku primjenu i primjenu u rezidencijalnim objektima. Fleksibilan izbor modela, od malih do viskokih performansi, sa mogućnošću komunikacije i razmjene podataka sa drugim sistemima, podsistemima i uređajima. Rješenja sa podrškom za različite protokole Modbus, BACnet, KNX, DALI, m-bus..

Soft
starteri

Raznovrsan izbor pokretača motora za širok raspon nazivnih snaga motora kao i tipova pokretanja, za montažu unutar elektro ormara i sa visokim stepenom zaštite za rad u polju. Standardni modeli i modeli sa mogućnošću integracije putem komunikacionih interfejsa na druge sisteme.

Frekventni
regulatori

Pogoni vrhunskih performansi za promjenljivo upravljanje brzinama motora u različitim kontolnim aplikacijama. Uz širok izbor dodatne opreme pružaju dodatni stepen operativne efikasnosti, bezbijednosti i pouzdanosti rada sistema, komunikacije i razmjene podataka sa drugim sistemim kao i uštedu energije.

Daljinski
pristup i
komunikaciona
oprema​

Širok izbor komunikacionih, upravljivih i neupravljivih svičeva za implementaciju mreže zasnovane na različitim medijumima (Ethernet, optika..) i mrežnim protokolima. Oprema za podršku za daljinski pristup uređajima, kao i getveje za pouzdanu konekciju među uređajima zasnovanim na različitim protokolima.

Procesna
instrumentacija
i mjerni
pretvarači

Uređaji za mjerenje svih procesnih veličina (temperature, pritisci, protoci, nivoi, težina, pozicija..) visoke preciznosti i pouzdanosti za različite zatvorene sisteme automatskog upravljanja.

Mjerni pretvarači za mjerenje temperatura (PT sonde, termopartovi..), mase, protoka, ugla itd, sa izlaznim naponskim ili miliamperskim signalom (0..2-10V, 0..4-20mA), za montažu na DIN šinu ili direktno na mjerni instrument.

Kontrolne
komponente

Uređaji za upravljanje jednostavnim aplikacijama sa ograničenim brojem funkcija, vremenski tajmeri, digitalni releji za monitoring faza, praćenje potrošnje električne energije, monitoring procesnsih veličina..