Operatorski
Paneli
(HMI) i PC Paneli

Oprema za nadgledanje i podešavanje procesnih parametara, sa visokim stepenom IP i IK zaštite, za rad u teškim industrijskim uslovima, ali i manje zahtjevnim sredinama. Ergonomski dizajn kao i širok izbor ekrana u različitim veličinama omogućavaju korisniku laku operativnost sistemom.

 

Programabilni
Logički
Kontroleri (PLC)

Pouzdani uređaji visokih performansi sa mogućnostima analognih, digitalnih i komunikacionih proširenja, jednostavni za instalaciju i korišćenje. Kontrolišu i nadgledaju industrijske operacije na održiv, fleksibilan, efikasan i zaštićen način.

Naša sveobuhvatna ponuda PLC-ova industrijskih mašina (sa podrškom za različite protokole – Modbus, BACnet, KNX, DALI, m-bus itd.) nudi široku paletu rešenja koja će zadovoljiti potrebe za automatizacijom, od malih automatizovanih mašina do napredne automatizacije mašina, čime unapređuje mašine i procese u svim proizvodnim industrijama.

Soft
starteri

Raznovrsan izbor pokretača motora za širok raspon nazivnih snaga motora, kao i tipova pokretanja, za montažu unutar elektro ormara i sa visokim stepenom zaštite za rad u polju. Standardni modeli i modeli sa mogućnošću integracije putem komunikacionih interfejsa na druge sisteme.

Frekventni
regulatori

Pogoni vrhunskih performansi za promjenljivo upravljanje brzinama motora u različitim kontolnim aplikacijama. Uz širok izbor dodatne opreme, pružaju dodatni stepen operativne efikasnosti, bezbijednosti i pouzdanosti rada sistema, komunikacije i razmjene podataka sa drugim sistemim kao i uštedu energije.

Daljinski
pristup i
komunikaciona
oprema​

Širok izbor komunikacionih, upravljivih i neupravljivih svičeva za implementaciju mreže zasnovane na različitim medijumima (Ethernet, optika…) i mrežnim protokolima. Oprema za podršku za daljinski pristup uređajima, kao i getveje za pouzdanu konekciju među uređajima zasnovanim na različitim protokolima.

Procesna
instrumentacija
i mjerni
pretvarači

Uređaji za mjerenje svih procesnih veličina (temperature, pritisci, protoci, nivoi, težina, pozicija itd.) visoke preciznosti i pouzdanosti za različite zatvorene sisteme automatskog upravljanja.

Mjerni pretvarači za mjerenje temperatura (PT sonde, termopartovi …), mase, protoka, ugla itd, sa izlaznim naponskim ili miliamperskim signalom (0..2-10V, 0..4-20mA), za montažu na DIN šinu ili direktno na mjerni instrument.

Kontrolne
komponente

Uređaji za upravljanje jednostavnim aplikacijama sa ograničenim brojem funkcija, vremenski tajmeri, digitalni releji za monitoring faza, praćenje potrošnje električne energije, monitoring procesnsih veličina..