Datum:
Oktobar, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Lokacija:
Mojkovac, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a, Faza 1: Hotelski kompleks „Black pine” 4 zvjezdice - osnovni objekat hotela

Predmet projekta je BMS i EMP.
Projektovani nadzorno – upravljački sistem koncipiran je tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sljedećim sistemima unutar objekta: 
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– toplotnom podstanicom
– nadzor sprinkler sistema, liftova…
Prednosti ovakvog sistema su:
centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta, blagovremeno upozorenje za potrebe servisiranja opreme na bazi brojača časova rada, generisanje baze podataka o radu sistema neophodnih za tehno-ekonomske analize…
Na jedinstveni sistem BMS – a  čiji se server i radna stanica  nalaze u hotelu povezuje se i osnovni objekat A i depadans B.
 Projektovano je najsavremenije rješenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.