Datum:
Oktobar, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
North Development doo
Lokacija:
Mojkovac, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a, Faza 1: Hotelski kompleks „Black pine” 4 zvjezdice - objekat A

Predmet projekta je Building Management System – BMS (centralizovani sistem nadzora i upravljanja) i EMP (elektromotorni pogon) za Faza 1: Hotelski kompleks Black Pine 4 zvjezdice – osnovni objekat A.
Za osnovni objekat A projektovani su  nadzorno-upravljački sistemi, koncipirani tako da pruže mogućnost nadzora,  upravljanja i regulacije nad sljedećim sistemima unutar objekata:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije)
– toplotnom podstanicom
– nadzor sprinkler sistema
– sistemomom odimljavanja u slučaju požara…
Osnovni objekat A se povezuje na jedinstven sistem BMS-a, čiji se server i radna stanica nalaze u hotelu. 
 Projektovano je najsavremenije rješenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.