Datum:

Jun, 2020 godina

Vrsta radova:

 Projektovanje / Građevina

Klijent:

Ministarstvo ekonomije Crne Gore

Lokacija:

Podgorica, Crna Gora


Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a za Zgradu Ministarstava

Predmet projekta je BMS i EMP za Zgradu Ministarstava na Rimskom trgu. Projektovan je nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sistemima unutar objekta.
BMS i EMP nadzire i upravlja sa:

  • pripremom sanitarne tople vode
  • VRV sistema
  • rasvjetom
  • DEA i UPS
  • potrošnjom električne energije – u cilju obezbjeđenja što optimalnje potrošnje električne energije
Ministarstva-trg-vektre-1-1536x864-1

Prednosti ovako projektovanog sistema su centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta itd.

Predviđeni sistem automatike baziran je na opremi sa standardizovanim KNX komunikacionim protokolom. Standardizovanost KNX platforme uz opremu podrazumijeva i standardizovan inženjering, čime se obezbjeđuje lako održavanje od strane akreditovanih kompanija i time dug eksploatacioni vijek sistema. KNX rješenja su otvorena za nadogradnje u skladu sa potrebama korisnika i implementaciju novih tehnologija i rješenja u toku eksploatacionog vijeka sistema.

Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.