Datum:
Jul, 2016
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
"Modena gradnja Budva'' d.o.o.
Lokacija:
Budva, Crna Gora
25 - ROJAL GARDENS (3) - neka ova ide kao naslovna

Izrada glavnog projekata Automatike i EMP-a za poslovno - apartmanski kompleks Royal Gardens u Budvi

Predmet projekta je upravljanje sistemima ventilacije i odimnjavanja garaže za poslovno-apartmanski kompleks.
Projektovana automatika je bazirana na korišćenju PLC uređaja i omogućava praćenje koncentracije CO ili evenualne pojave požara i u skladu sa tim uključuje ventilaciju u odgovarajućem režimu rada.
Projektom je predviđeno i povremena ventilacija garaže prema određenom algoritmu rada.
Kako je projektovan PLC uređaj, to daje mogućnost da se kasnije, ukoliko se ukaže potreba za tim, sistem ventilacije i odimljavanja uveže na neki BMS sistem.
Projektovano rešenje za ovaj tip objekata nudi pouzdan rad sistema.