Datum:

Maj, 2020

Vrsta radova:

 Projektovanje / Građevina

Klijent:

Čanj investment d.o.o. Podgorica

Lokacija:

Bar, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMS-a za Turistički kompleks – Osnovni objekat 1 (faza 1B)

Predmet projekta je BMS i EMS za  Osnovni objekat 1 (faza 1B).

Glavni zadatak ovog projekta je integracija sistema u hotelu sa sistemima za 8 depadanasa i podzemnom garažom, koji su djelovi drugih projekta, u jedinstven BMS kao i integracija sa sistemom RMS-a, koji je dio projekta slabe struje. 
Prednosti ovakvog sistema su:
centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta, blagovremeno upozorenje za potrebe servisiranja opreme na bazi brojača časova rada, generisanje baze podataka o radu sistema neophodnih za tehno-ekonomske analize.

Projektovan je nadzorno-upravčki sistem  koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora,  upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekata:

  • Termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
  • Toplotnom podstanicom
  • Nadzor sprinkler sistema
  • Sistemomom odimljavanja u Slučaju požara
  • Potrošnja električne energije i Vode
  • Rasvjeta
  • Dizel električni agregat