INDUSTRIJSKA
AUTOMATIKA
Inženjering u oblasti automatike, industrijske elektronike i SCADA sistema. DETALJNIJE
BMS, KUĆNA AUTOMATIKA
I SISTEMI SLABE STRUJE
Izrada sistema za hotele, poslovne i stambene objekte, zdravstvene i javne ustanove. DETALJNIJE
OBNOVLJIVA
ENERGIJA
Inženjering u oblasti solarnih elektrana, vjetro elektrana i mini hidrocentrala. DETALJNIJE
IZRADA
ELEKTRO ORMARA
Kompletna usluga projektovanja i izrade elektro ormara DETALJNIJE
TEHNIČKA
DOKUMENTACIJA
Savremena rješenja u oblasti projektovanja industrijske automatike, slabe struje i BMS-a. DETALJNIJE
ODRŽAVANJE Preventivno i korektivno održavanje sistema industrijske i kućne automatike. DETALJNIJE

Naše usluge:

Industrijska
automatika
Inženjering u oblasti automatike, industrijske elektronike i SCADA sistema.

OPŠIRNIJE
BMS, kućna automatika i
sistemi slabe struje
Izrada sistema za hotele, poslovne i stambene objekte, zdravstvene i javne ustanove.
OPŠIRNIJE
Tehnička
dokumentacija
Savremena rješenja u oblasti projektovanja industrijske automatike, slabe struje i BMS-a.
OPŠIRNIJE
Održavanje
Preventivno i korektivno održavanje sistema industrijske i kućne automatike.


OPŠIRNIJE
Izrada ormara
Kompletna usluga projektovanja i izrade elektro ormara


OPŠIRNIJE
Obnovljiva energija
Inženjering u oblasti solarnih elektrana, vjetro elektrana i mini hidrocentrala.


OPŠIRNIJE

Naši partneri: