Datum:
Novembar, 2017
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
CRBC MONTENEGRO BRANCH
Lokacija:
Autoput Bar-Boljare, Dionica Smokovac - Uvač- Mateševo

Saradnja na izradi Glavnog projekta elektro instalacija za tunele na Autoputu Bar-Boljare, Dionica Smokovac - Uvač - Mateševo, sa kompanijom RAMEL

Izrada projekta automatike upravljanja hidrotehničkim instalacijama, sistema za gašenje požara na tunelima Autoputa Bar – Boljare. (tunel 1- Suka,  tunel 2- Vežesnik, tunel 4- Mrke, tunel 5- Klopot,  tunel 6- Vilač, tunel 7- Vjeternik,  tunel 8- Mrki krš, tunel 10- Kosman,  tunel 11- Mala trava, tunel 15 Zecka,  tunel 17 – Jabučki krš, tunel 18- Preslo,  tunel 19- Đurilovac i tunel 20- Mateševo). Predviđeno rješenje se bazira na korištenju PLC uređaja koji upravlja radom pumpi prateći pritisak u potisnom cjevovodu, kao i nivoe u rezervoarima. Omogućeno je povezivanje u jedinstven sistem upravljanja (SCADA). Predviđena zaštita od zamrzavanja vode u cijevima na ulazu u tunele. Prilkom projektovanja se vodilo računa da se obezbjedi maksimalna pouzdanost i efikasnost sistema s obzirom na tip objekta i buduću namjenu.