Datum:
Februar, 2015
Vrsta radova:
Izvodjenje
Klijent:
Normal conpany d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
73 - normal kula (6) - neka ova ide kao naslovna

Izrada instalacija automatike na objektu "Normal Kula"

Izvedene instalacije, elektro ormari i softver za automatsko upravljanje sistemima termotehnike i ventilacije . Sistem je urađen prema projektnoj dokumentaciji tako da ostvaruje optimalan rad . Spregnut je sa sistemima dojave požara i CO centralom u garaži. Posebna pažnja je bila posvećena sigurnosti i efikasnosti u slučaju vanrednih situacija.