Datum:
Septembar, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Dyrhoff Ltd. Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Viljareal, Portugalija

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Spillway gate), Pretaruoca, Portugalija

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale u Portugalu. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu, kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.