Datum:
Avgust, 2013.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Dyrhoff Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Kluž, Rumunija
70-1

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Obermeyer Spillway Gate) Sebeš, Rumunija

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje gumenom branom na naduvavanje sa ciljem zaštite grada od poplava, Rumunija. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.