Datum:
Decembar, 2017
Vrsta radova:
Projektovanje / Izvođenje / Građevina
Klijent:
Serzman Incorporated d.o.o.
Lokacija:
Dobrota Kotor, Crna Gora
43 - HOTEL HUMA (8) - neka ova ide kao naslovna

Glavni projekat i izvođenje radova automatike i EMP-a za hotel Huma sa depadansima, Dobrota

Predmet projekta je BMS i EMP za hotel sa depadansima u Dobroti.
Projektovan je najsavremeniji nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
– upravljanje rasvjetom.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.
Izrađeni su komandno upravljački kao i energetski ormara za upravljanje hotelom. Izvedena je montaža i povezivanje ormara kao i izrada softvera i puštanje u rad kompletnog sistema. Rasvjetom u objektu se upravlja sa ,,touch” panela na racepciji, dok se spoljna rasvjeta uključuje u zadatom vremenskom periodu svakog dana. Klima komorama, toplotnim podstanicama i ventilacijom garaže se upravlja sa displeja na pripadajućim ormarima dok se ventilacija u toaletima uključuje pomoću detektora prisustva ili tzv. senzora pokreta. Svi ormari i kompletan sistem su integrisani u SCADA sistem odakle se može upravljati i nadgledati kompletan sistem.