Datum:
Mart, 2016
Vrsta radova:
Građevina/Izvođenje
Klijent:
Sportski objekti d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
2 (2) - neka ova ide kao naslovna


BMS i EMP sistem na zatvorenom vaterpolo bazenu u Podgorici

Izrada sistema BMS – a i EMP-a sa ciljem kontrole i upravljanja svih termotehničkih instalacija, te kontrole rasvjete i ventilacije na objektu. 

Putem BMS-a se prati i kvalitet vode u bazenu i njena temperatura. Svim sistemima se upravlja sa jednog mjesta. Na računaru se prikazuju aktivni alarmi, a osim toga je omogućeno praćenje trendova svih varijabli u realnom vremenu, kao i pregled njihovih zapisa, te potrošnja energie. 

Ostvarena je koncepcija savremnog praćenja i upravljanja ovakom vrstom objekata uz maksimalnu uštedu potrošnje energije i postizanje komfora korisnika