Datum:

2021 godina

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

Lokacija:

Pljevlja, Crna Gora

SCADA sistem i sistem automatskog upravljanja stanicama deponije Maljevac, Termoelekreana, Pljevlja

Deponija „Maljevac“ je nastala deponovanjem materijala, nusprodukata (pepela i šljake) TE Maljevac. U sklopu deponije, iz tehnoloških, bezbjedonosnih i ekoloških razloga izgrađeni su novi objekti čiji je rad neophodno pratiti na SCADA sistemu. Prema tehničkom zadatku realizovani su sistemi za automatko upravljanje za tri stanice deponije Maljevac, a samim SCADA sistemom obuhvaćeni su sledeći podsistemi:

– Pumpna stanica procednih voda iz kolektora,
– Postrojenje orošavanja površina deponije i
– Postrojenje drenaţnog sistema