Datum:
Maj, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Čanj investment d.o.o. Podgorica
Lokacija:
Bar, Crna Gora
amma dep

Izrada glavnog projekta BMS i EMS Turistički kompleks – Depadansi 1, 2, 3 (faza 2A), depadansi 4, 5, Osnovni objekat 2,3, 4 i restoran

Predmet projekta je BMS i EMS za Depadansi 1, 2, 3 (faza 2A), depadansi 4, 5, Osnovni objekat 2,3, 4 i restoran.
Depadansi, osnovni objekti i restoran se povezuju na jedinstven sistem BMS-a čiji se server i radna stanica  nalaze u hotelu. 
Za svaki od depadansa i osnovnih objekata projektovani su  nadzorno-upravčki sistemi  koncipirani tako da pruže mogućnost nadzora,  upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekata:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije)
– toplotnom podstanicom
– nadzor sprinkler sistema
– sistemomom odimljavanja u slučaju požara…