Datum:
Maj, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Čanj investment d.o.o. Podgorica
Lokacija:
Bar, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS i EMP Turistički kompleks – Osnovni objekat (faza 1B) - garaža

Predmet projekta je BMS i EMP za Osnovni objekat  (faza 1B ) garaža. 

Predmet projekta je upravljanje sistemima ventilacije i odimljavanja garaže. 

Projektovana automatika omogućava praćenje koncentracije co ili evenualne pojave požara i u skladu sa tim uključuje ventilaciju u odgovarajućem režimu rada. 

Projektom je predviđeno i povremena ventilacija garaže prema određenom algoritmu rada, bazirana na korišćenju PLC uređaja.

Glavni PLC uređaj ugrađen u ormar automatike povezuje se sa SCADA sistemom hotela i na taj način će biti omogućeno praćenje sistema ventilacije  odimljavanja garaže sa centralnog računara.