Datum:

Avgust, 2010

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

JP “VODOVOD I KANALIZACIJA” Bar

Lokacija:

Bar, Crna Gora


Izrada sistema za daljinski nadzor i kontrolu pumpne stanice za d.o.o. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bar

Obržavanje ormara automatike za upravljanje prepumpnim fekalnim pumpnim stanicama kao i ormara za upravljanje prepumpnim postojenjem čiste vode, mjerenja nivoa u rezervoarima kao i ormara automatike  hidroforskih postrojenja za snadbijevanje naselja vodom.