Datum:

Jul, 2018

Vrsta radova:

Projektovanje / Građevina

Klijent:

Hemomont D.O.O.

Lokacija:

Podgorica, Crna Gora

Rekonstrukcija hidrotehničkih instalacija i sprovođenje tretmana otpadnih voda

U fabrici Hemomont u Podgorici je realizovan savremeni sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Zadatak Elkon-a je bio ugradnja mjerne opreme i upravljačkog sistema za automatski rad. Korištena je mjerna oprema SIEMENS i to mjerenja pH vrijednosti, nivoa, te protoka u otvorenim kanalima. Realizacijom upravljačkog ormara i aplikativnog softvera za PLC i HMI uređaje realizovan je visoko pouzdan savremenni sistem za automatsko vođenje i registraciju jednog ovakvog pogona.