Datum:
Januar, 2019
Vrsta radova:
Izvodjenje / Industrija
Klijent:
Metsol Ltd., Švajcarska
Lokacija:
Indija
164 (4) - neka ova ide kao naslovna

Balco Bharat Aluminium Company - Izrada ormara automatike na ćelijama elektrolize u saradnji sa METSOL Ltd, Švajcarska

Švajcarska kompanija Metsol Ltd je angažovana u nekoliko Elektroliza širom svijeta na istraživačko razvojnim projektma unapređenja tehnoloških procesa u postrojenjima elektrolize. Cilj je smanjenje potrošnje električne energije, eliminacija anodnog efekta, povećanje kvaliteta metala, smanjenje troškova proizvodnje itd. Naša firma je angažovana na izradi upravljačkih ormara automatike na ovim poslovima. Jedan od njih je i elektroliza u Bombaju, Indija.