Datum:

Od 2015

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

J.P. “VODOVOD I KANALIZACIJA ” – CETINJE

Lokacija:

Cetinje, Crna Gora

Održavanje sistema automatike za J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA " - CETINJE

Održavamo sistem automatike, nadzora i upravljanja na crpnim stanicama i rezervoarima,  mjerenja protoka i nivoa u rezervoarima kao i kompletnih hidroforskih sistema za dizanje pritiska u vodovodnom sistemu.  Održavamo i SCADA  sistem za nadzor i upravljanje sa svim rezervoarima i crpnim stanicama u Cetinjskom vodovodu.

Tehnicka dokumentacija (2)