Datum:

Mart, 2016

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

d.o.o. “VODOVOD I KANALIZACIJA” Bar

Lokacija:

Bar, Crna Gora

Održavanje sistema automatike za d.o.o. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bar

Od 2016. godine bavimo se i održavanjem ormara automatike za upravljanje prepumpnim fekalnim pumpnim stanicama kao i ormara za upravljanje prepumpnim postrojenjem pitke vode, mjerenja nivoa u rezervoarima kao i ormara automatike  hidroforskih postrojenja za snadbijevanje naselja vodom.