Datum:
April, 2016
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Čelebić d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
elkon-1318

Izrada glavnog projekata CSNU i EMP za logističko-distributivni centar u Donjim Kokotima

Predmet projekta je CSNU i EMP za logističko-distributivni centar u Donjim Kokotima.  To je nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sistemima unutar objekta.
CSNU i EMP nadzire i upravlja sa:
– termotehničkim sistemima (sistemi  ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
– sprinkler instalacija
Prednosti ovako projektovanog sistema su centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta itd.