Datum:
Decembar, 2019
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Imperio Holdings Limited
Lokacija:
Herceg Novi, Crna Gora
1625745188544

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a za Depadans hotelskog rizorta ,,LAZZURE"

Predmet projekta je BMS i EMP. Projektovani nadzorno – upravljački sistem koncipiran je tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi  ventilacije i klimatizacije)
– automatikom u apartmanima
– toplotnom podstanicom 
– nadzor sprinkler sistema i liftova
Prednosti ovakvog sistema su: centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta, blagovremeno upozorenje za potrebe servisiranja opreme na bazi brojača časova rada, generisanje baze podataka o radu sistema neophodnih za tehno-ekonomske analizei…

Ormari automatike, kojih ima 11 na objektu, služe za proces proizvodnje sanitarne tople vode, ventilaciju i odimljavanje i ventilaciju zajedničkih i komercijalnih prostora. Svim sistemima se upravlja sa jednog mjesta. Na BMS računaru se prikazuju aktivni alarmi, trendovi za analogne signale. Krajnjem korisniku je omogućeno vremensko upravljanje ventilacijom, kao i daljinsko upravljanje za proizvodnju sanitarne tople vode. 

Ostvarena je koncepcija savremenog praćenja i upravljanja ovakvom vrstom objekta uz maksimalnu uštedu potrošnje energije i postizanja komfora korisnika.