Datum:
Novembar, 2015
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Dyrhoff ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Bergamo, Italy
3 - Le Bosche, Italija (2)

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Spillway gate) Le Bosche, Obermeyer, kao i izrada upravljačkog ormara

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale na rijeci u Italiji. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.