Datum:
Decembar, 2014
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Dyrhoff ltd. Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Belo Horizonte, Brazil

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Air-Inflatable Rubber Dam) u Santaremu, Brazil

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale, Mariana, Brazil. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu, kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.