Datum:
Maj, 2012
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Dyrhoff Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Jamusukro, Obala Slonovače

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Air-Inflatable Rubber Dam) u okviru oblasti N`zi, Obala Slonovače

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale, Obala Slonovače. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu, kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.