Datum:
Mart, 2011
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Dyrhoff Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Ohajo, SAD

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Air-Inflatable Rubber Dam) u Klivlendu, Ohajo, SAD

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale, Ohajo, SAD. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike, kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.