Datum:
Oktobar, 2019
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Dyrhoff Ltd Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Ilovac, Hrvatska 3333

Projektovanje i izrada sistema automatskog upravljanja brane (Inflatable dam), Ilovac, Hrvatska

Predmet projekta je izrada automatskog kontrolnog sistema za upravljanje branom sa ciljem kontrolisanja nivoa vode za potrebe hidrocentrale, Ilovac, Hrvatska. Projekat obuhvata izradu tehničke dokumentacije, upravljačkog ormara automatike kao i softvera koji kontroliše kompletan proces. Na osnovu adekvatne senzorike PLC preduzima odgovarajuće akcije za inflaciju ili deflaciju brane, sa ciljem održavanja predefinisanih vrijednosti nivoa vode i pritiska u brani. Putem adekvatnog HMI prikaza korisniku je omogućen kompletan uvid u trenutna i ranija dešavanja u sistemu kao i mogućnost optimizacije procesa putem odgovarajućih ekrana za podešavanje parametara.