Datum:
Jul, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Centralna banka Crne Gore, Podgorica
Lokacija:
Tivat, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)

Izrada glavnog projekta BMS i EMS Edukativno konferencijski centar CBCG

Predmet projekta je BMS i EMS za Edukativno konferencijski centar CBCG . 
Projektovan je nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sistemima unutar objekta.

CSNU i EMP nadzire i upravlja sa:
– termotehničkim sistemima (sistemi  ventilacije i klimatizacije)
– toplotne podstanice
– sprinkler instalacija
– sistemi protivpožarne zaštite
– potrošnja električne energije – u cilju obezbjeđenja što optimalnje potrošnje električne energije

Prednosti ovako projektovanog sistema su centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta itd.