Datum:
Jul, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Kontrola leta Srbija i Crne Gore Smatsa d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMS-a za Objekat avio saobraćaja – Termalna kontrola leta

Učešće u projektantskom timu “Ing-insvet”-a na zadatku izrade glavnog projekata za rekonstrukciju zgrade kontrole letenja na aerodromu Podgorica. Naš zadatak je bio izrada tehnničke dokumentacije sistema CSNU i EMP. Specifičnost  rješenja prijenjenog na ovom objektu je redudantni sistem kontrolera koji omogućuje pouzdan rad sistema.