Datum:

Oktobar, 2020

Vrsta radova:

Projektovanje / Građevina

Klijent:

North Development doo

Lokacija:

Mojkovac, Crna Gora

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a, Faza 1: Hotelski kompleks „Black pine” 4 zvjezdice - Depadans B

Predmet projekta je BMS (centralizovani sistem nadzora i upravljanja) i EMP (elektromotorni pogon) za Fazu 1: Hotelski kompleks Black Pine 4 zvjezdice – Depadans B.
Za deadans B projektovani su  nadzorno-upravčki sistemi  koncipirani tako da pruže mogućnost nadzora,  upravljanja i regulacije nad sljedećim sistemima unutar objekata:

  • termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije)
  • toplotnom podstanicom
  • nadzor sprinkler sistema
  • sistemom odimljavanja u slučaju požara

    Depadans B se povezuje na jedinstven sistem BMS-a, čiji se server i radna stanica  nalaze u hotelu.
    Projektovano je najsavremenije rješenje za ovaj tip objekata, koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.