Datum:
Novembar, 2015
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Čelebić d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
elkon-1318

Izrada Glavnog projekta BMS-a i EMP-a za objekat hotela Verde i Sportskog centra "Čelebić"

Projektovan je najsavremeniji sistem za praćenje svih elektro potrošača u hotelu sa jednog mjesta (centralizovano) sa naglaskom na kontroli i praćenju termotehničkih instalacija. Ovo omogućuje značajnu uštedu energije, kao i trenutno alarmiranje u slučaju kvara na bilo kom uređaju. Predviđena je mogućnost daljinskog upravljanja grijanjem bazena, kao i upravljanje podnim grijanjem i rasvjetom. Projektovano rješenje daje mgućnost dalje integracije ovog objekata sa drugim objektima Investitora koji se nalaze u blizini (ne nužno) koje bi omogućilo efikasnije održavanje, smanjenje troškova i bolju energetsku efikasnost.