Datum:

Jul, 2017

Vrsta radova:

Projektovanje / Izvodjenje / Građevina

Klijent:

Zetagradnja – Ljetopis d.o.o.

Lokacija:

Petrovac, Crna Gora

Izrada Glavnog projekata BMS-a i EMP-a, kao i projekat izvedenog stanja za hotel AMI, Petrovac

Predmet projekta je BMS i EMP za hotel AMI u Petrovcu. Projektovan je najsavremeniji nadzorno – upravljački sistem koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:

  • Termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
  • Elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
  • Upravljanje rasvjetom.

Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema. Izvršena je izrada ormara ROM_PPK, ROM-STV, ROM-TP, ROM-VOD kao i njihovo povezivanje, izrada softvera za ormare kao i izrada SCADA sistema za upravljanje i nadgledanje sistema za upravljanje i nadzor hotela.