Datum:
Oktobar, 2019.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Agencija za izgradnju Podgorice
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
gradsko-pozoriste-podgorica-06


Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a za Gradsko pozorište u Podgorici, u saradnji sa Ing Investom

Predmet projekta je BMS i EMP za Gradsko pozorište u Podgorici.   To je nadzorno – upravljački sistem koji je koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sistemima unutar objekta.
BMS i EMP nadzire i upravlja sa:
– toplotnom podstanicom za pripremu sanitarne tople vode
– sistemom protivdimne zaštite (odimljavanje)
– termotehničkim sistemima (sistemi  ventilacije i klimatizacije)
– sprinkler instalacija
Prednosti ovako projektovanog sistema su centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta itd.
Projektovano rešenje je takvo da nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.