Datum:
Maj, 2017
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Slavija d.o.o.
Lokacija:
Budva, Crna Gora
22 - CONDO HOTEL - SLAVIJA BD (1) - neka ova ide kao naslovna

Izrada glavnog projekta BMS-a i EMP-a za primarni ugostiteljski objekat - CONDO HOTEL 5*

Predmet projekta je BMS i EMP.
Projektovani nadzorno – upravljački sistem koncipiran je tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– automatikom u apartmanima
– toplotnom podstanicom bazena
– nadzor sprinkler sistema i liftova
Prednosti ovakvog sistema su:
centralizovano praćenje rada svih sistema sa jednog mjesta u realnom vremenu, trenutno otkrivanje kvarova i prekoračenja parametara važnih za rad objekta, blagovremeno upozorenje za potrebe servisiranja opreme na bazi brojača časova rada, generisanje baze podataka o radu sistema neophodnih za tehno-ekonomske analize i sl.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata, koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.