Datum:

Septembar, 2017

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

Cijevna Komerc DOO

Lokacija:

Kotor Crna Gora

Montaža i puštanje u rad sistema za automatsko upravljanje pogona za proizvodnju betona

Za potrebe kompanije Cijevna komerc izvršena je demontaža pogona za proizvodnju betona u Njemačkoj u mjestu Grajc kao i ponovna montaža u Radanovićima u Crnoj Gori. Naš zadatak i odgovornost je bio sistem automatskog vođenja pogona sa svim mjerenjima (temeprature, protoci, pritisci, nivoi, težine itd) te upravljački ormari. Izvšeno je ponovno baždarenje mjernih uređaja posebno vaga kao i ostala podešavanja i puštanje u rad.

Tehnicka dokumentacija (1)