Datum:

Avgust, 2011

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

 J.P. “VODOVOD I KANALIZACIJA ” Cetinje

Lokacija:

Cetinje, Crna Gora

Rekonstrukcija sistema za upravljanje crpnom stanicom kao i automatika za upravljanje pumpama za snadbijevanje vodom Romskog naselja, Cetinje

Izvršena je rekonstrukcija upravljačkog ormara i sistema za upravljanje crpnom stanicom Uganjska Vrela, Cetinje. Izvršena je rekonstrukcija postojećeg napojno upravljačkog ormara za napajanje i upravljanje pumpama za vodu. U prvoj fazi je realizovano sa zalijetanjem pumpi zvijezada-trougao, a u drugoj fazi su ugrađeni frekventni regulatori.

Pored toga izvršena je i izrada ormara automatike i hidroforskog postrojenja i integracija na postojeći SCADA sistem za  snadbijevanje vodom Romskog naselja kao i instalacija pumpi i sistema za mjerenje nivoa rezervoara na rezervoaru Lašor na Cetinju.