Datum:
Septembar, 2020
Vrsta radova:
Projektovanje / Građevina
Klijent:
Čelebić d.o.o. Podgorica
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (1)

Automatika i EMP za Poslovni objekat u Donjoj Gorici

Predmet projekta je automatika i EMP za Poslovni objekat u sklopu Objekata centralnh djelatnosti  u Donjoj Gorici. 
Upravljački sistem elektromotornog pogona (EMP-a) koncipiran je tako da pruži mogućnost upravljanja i automatske regulacije unutar objekta nad sistemima termotehnike – sistemi ventilacije i klimatizacije i sistem odimljavanja u slučaju požara.
Projektovano rješenje, u zavisnosti od tipa sistema, bazira se na korišćenju PLC uređaja koji upravljaju otvaranjem/zatvaranjem dampera i radom  ventilatora.  Projektovani  su i touch paneli sa kojih je moguće zadati komandu za start/stop klima komore. Korisnik na samom panelu definiše koji od prostora se koristi kako bi se spram toga otvorili odgovarajući damperi.
Projektovano je najsavremenije rješenje za ovaj tip objekata, koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.