Datum:

Oktobar, 2018

Vrsta radova:

Izvođenje / Industrija

Klijent:

Jugopetrol AD

Lokacija:

Bar, Crna Gora

Izrada i montaža ormara za upravljanje protiv-požarnim sistemom rezervoara za skladištenje nafte i naftnih derivata u Luci Bar

Realizacija upravljačkog sistema za protivpožarnu instalaciju na glavnom terminalu Jugopetol Bar. Projekat se sastojao u demontaži postojećeg upravljačkog ormara i izradi i instalaciji novog sa inoviranim rješenjem za kontrolu i upravljavljanje.

Tehnicka dokumentacija (2)