Datum:
Decembar, 2015
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
JU "Lovćen Bečići"
Lokacija:
Cetinje, Crna Gora

Izrada glavnog projekta automatike i EMP-a za objekat sportske dvorane na Njegušima-Cetinje, u saradnji sa Ing Investom

Predmet projekta automatike i EMP za sportsku dvoranu na Njegušima obuhvata upravljanje sistemom grijanja i sistemom ventilacije u slučaju požara.
Predviđeno rješenje za sistem grijanja se bazira na korišćenju PLC uređaja koji upravlja radom pumpi prateći temperaturu u sistemu.
Sistemom ventilacije u slučaju požara upravlja se takođe preko PLC uređaja kada se dobije signal o požaru sa PP centrale.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.