Datum:
Oktobar, 2018.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Kombinat Aluminijuma Podgorica AD
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
77Izrada SCADA sistema za sistem doziranja glinice, Kombinat Aluminijuma Podgorica

Predmet projekta je razvoj SCADA sistema. SCADA sistemom obuhvaćene su četiri proizvodne ćelije u Kombinatu Aluminijuma Podgorica. Sistem ima za zadatak prikupljanje i obradu velike količine tehnoloških parametara procesa sa ciljem unapređenja same proizvodnje u smislu kvaliteta finalnog proizvoda i uštede energije.