Datum:
Jun, 2019.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Čelebić City d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
79


Izrada glavnog projekta BMS i EMP za Internat objekat A na lokaciji UP 10, zona “A” u okviru DUP “Donja Gorica – koridor Cetinjskog puta i južne obilaznice”, izmjene i dopune - Podgorica

Predmet projekta je BMS i EMP za objekat Internat objekat A
Projektovan je najsavremeniji nadzorno – upravljački sistem, koncipiran tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi  ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
– upravljanje rasvjetom
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.