Datum:

2016 godina

Vrsta radova:

Projektovanje / Građevina

Klijent:

Ministarsrtvo prosvjete Crne Gore Podgorica

Lokacija:

Bijelo Polje, Crna Gora

Izrada glavnog projekta EMP-a i automatske regulacije za Osnovnu i školu za muzičko obrazovanje "Duško Korać" u Bijelom Polju

Predmet projekta  je  EMP i automatska regulacija za Osnovnu i školu za muzičko obrazovanje “Duško Korać” u Bijelom Polju. Projektom su obuhvaćeni :

  • automatska regulacija i upravljanje klima komorama
  • automatska regulacija i upravljanje kotlovima i temperatrom tople sanitarne vode;
  • automatska regulacija i upravljanje protivpožarnom ventilacijom u garaži (ventilacija, odimljavanje i nadprtisni sistemi sa pratećim odimnim i požarnim klapnama sistema )
43 1