Datum:
Septembar, 2019
Vrsta radova:
Projektovanje / Industrija
Klijent:
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora

Izrada Glavnog projekta BMS-a i EMP-a za Sportsku dvoranu u Tuzima

Predmet projekta BMS i EMP za sportsku dvoranu u Tuzima obuhvata nadzor i  upravljanje sistemom odimljavanja u slučaju požara, toplotnom podstanicom, kao i nadzor sprinkler sistema i liftova. Projektovano rješenje za toplotnu podstanicu  bazira se na  korišćenju PLC uređaja koji upravljaju  radom pumpi prateći temperaturu u sistemu. Sistemom ventilacije u slučaju požara upravlja se takođe preko PLC uređaja kada se dobije signal o požaru sa pp centrale. Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.