Datum:

2010 godina

Vrsta radova:

Izvođenje / Građevina

Klijent:

Overses Assets Management d.o.o.

Lokacija:

Budva, Crna Gora

Isporuka, montaža i puštanje u rad čilera, izrada sistema BMS-a i EMP-a, izrada hidroforske instalacije i automatike za snabdijevanje vodom kao i izrada sistema za grijanje bazena vile Platamuni, Budva

Izvršena je isporuka, montaža i puštanje u rad čilera,

Pored pomenutog realizovana je izrada sistema BMS-a i EMP-a za vilu. Instalacija buster postrojenja za snadbijevanje vile vodom., kao i izrada sistema automatike za grijanje otvorenog bazena u vili. Dato je savremeno riješenje praćenja svih instalacija termotehnike sa centralnog računara sa lakim pregledom svih parametara , njihovim zadavanjem, praćenjem alarmnih stanja itd. 

123 (4)