Datum:
Septembar, 2019.
Vrsta radova:
Projektovanje
Klijent:
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet Crne Gore
Lokacija:
Nikšić, Crna Gora
Tehnicka dokumentacija (2)


Izrada Glavnog projekta BMS-a i EMP-a za Fiskulturnu dvoranu u Nikšiću

 

Predmet projekta BMS-a i EMP-a za sportsku dvoranu u Nikšiću obuhvata nadzor i  upravljanje klima komorom,  rasvjetom, kao i nadzor dizel agregata i VRV jedinica. 

Projektovano rješenje za klima komoru   koja je predviđena za sistem grijanja, hlađenja i provjetravanja fiskulturne sale bazira se na  korišćenju PLC uređaja.

Sistemom rasvjete upravlja se takođe preko PLC uređaja, dok je ostavljena i mogućnost ručnog uključenja sa ormara jake struje. Projektovano rešenje za nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.