Datum:
Decembar, 2016
Vrsta radova:
Izvodjenje / Projektovanje / Građevina
Klijent:
Čelebić d.o.o.
Lokacija:
Podgorica, Crna Gora
18 - UPRAVNA - CELEBIC (7) - neka ova ide kao naslovna

Izrada Glavnog projekta BMS-a i EMP-a za administrativno-poslovni objekat - Upravna zgrada "Čelebić" d.o.o., Donja Gorica, Podgorica

Predmet projekta je BMS i EMP za objekat Upravne zgrade Čelebić.
Projektovan je najsavremeniji nadzorno – upravljački sistem koncipiran je tako da pruži mogućnost nadzora, upravljanja i regulacije nad sledećim sistemima unutar objekta:
– termotehničkim sistemima (sistemi ventilacije i klimatizacije)
– elektroenergetske instalacije (nadzor nad elektro energetskom mrežom)
– upravljanje rasvjetom.
Projektovano je najsavremenije rešenje za ovaj tip objekata koji nudi energetsku efikasnost i pouzdan rad sistema.
Izrađen je sistem BMS i EMP za Administrativno-poslovni objekat – Upravna zgrada “Čelebić” d.o.o. sa ciljem kontrole i upravljanja svih termotehničkih instalacija, te kontrole rasvjete i ventilacije na objektu. Na računaru se prikazuju aktivni alarmi, a osim toga je omogućeno praćenje trendova svih varijabliu realnom vremenu, kao i pregled njiohovih zapisa te potrošnja energie. Ostvarena je koncepcija savremnog praćenja i upravljanja ovakom vrstom objekata uz maksimalnu uštedu potrošnje energije i postizanje komfora korisnika.